τριάχοντα


τριάχοντα
тридцать

Ancient Greek-Russian simple. 2014.